Търси

KPI Dashboard - софтуер за управление на KPI

KPI Dashboard представлява контролинг софтуер с елементи на Business Intelligence, предназначен за автоматично събиране и визуално представяне на дефинируеми ключови показатели Key Performance Indicators (KPIs). Този софтуер спомага за увеличаването на бизнес ефективността и производителността на ИТ отделите, както и за вземането на решения като предоставя богато графично визуализиране на точните и актуални данни, изисквани от висшия мениджмънт, в реално време. Това води и до редукция на разходите за стандартни отчети чрез пълно автоматизиране на процеса на събиране на данни.

 

 

KPI визуализация

 

 • Богати възможности за визуализация на KPI чрез широк набор от диаграми и анализи (барове, таблици, диаграми, 3D и др.).
 • Интерактивен "drill-down" на визуализираните данни.
 • Автоматично изчисление на трендове и прокции.
 • "Прагови" стойности за всеки индикатор.
 • Дефинируеми от потребителя категории на KPI (напр. CEO, CFO, CIO, IT Директор и др.) с персонализирани права на достъп.
 • Карта на контролните точки, визуализираща местата на KPI измерванията.
 • Панел за цял екран, периодично показване на KPI диаграмите на Digital Media Systems (DMS).
 • Миниатюрно показване (thumbnail) на всички KPI-и.

 

Събиране на данни

 

 • Конфигуриране на показателите според нуждите, изискванията и очакванията за всеки конкретен бизнес.
 • Вграден data warehouse и алгоритъм за събиране на данни ETL (Extract, Transform, Load) - инструментариум, който интегрира данни от различни източници като бази от данни, таблици, текстови файлове, уеб услуги и др.
 • Пре-конфигурирани KPI-и (ключови показатели) за Verax NMS (напр. анализ на мрежови и приложни данни, статистика на производителността на приложенията, на алармите и др.) и за Verax OSS/BSS Suite (напр. SLA съответствия, брой потребителски искове, провизирани потребители и др.).
 • Пре-конфигурирани KPI-и за софтуер на трети страни като JIRA, Bugzilla, SugarCRM и други.
 • Мултидименсионален език за заявки за достъп до вградени или външни складове за данни (data warehouses).

 


  SERVICES

 • - Consultancy and technical support
 • - Marketing support
 • - Training
eXTReMe Tracker