Търси

Verdasys DLP (Data Leakage Prevention)

 

Финансовите организации харчат милиони годишно за да поддържат съответствие с регулациите. Те инвестират в защита на приложенията, базите от данни и мрежите, за да отговорят на изискванията, но въпреки това пробиви в сигурността на данните продължават да се случват. 

Защо?

Защото повечето организации не успяват да се фокусират въргу основния проблем: защитата на чувствителните данни в най-уязвимото място, крайното устройство. Предизвикателството се състои в това, да се намери баланс, който позволява критичните данни да останат защитени, докато бизнес процесите продължават в обичайния си ритъм и без да се нарушава личната неприкосновеност на служителите.

Ключът към постигането на този баланс е да се разбере не само къде и как се съхранява поверителната информация, но и как тя се движи в рамките на корпорацията, както и кой има достъп до нея и с каква цел. Продуктът Digital Guardian на Verdasys спомага за постигане на качествено по-високо ниво на видимост по отношение на конфиденциалните данни - къде са съхранени, кой е имал достъп до тях и как са били използвани.

 Той се състои от следните модули:

 • File Encryption
 • Email Encryption
 • Full Disk Encryption
 • Trust Verification Agents
 • Application Management
 • Application Logging and Masking
 • Context Based Data Management
 • Content Based Data Management
 • eDiscovery and Forensic Reporting
 • Reporting for Audit and Decision Support


  SERVICES

 • - Consultancy and technical support
 • - Marketing support
 • - Training
eXTReMe Tracker